Általános szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(a továbbiakban ÁSZF)

melyek kiterjednek Floridonet webstúdió Kft.. (továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és teljesítésének meghatározását, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit. Szolgáltató a Megrendelő számára a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. Megrendelő a Szolgáltatóval kötött szerződés vagy a megrendelőlap aláírásával elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a szolgáltatás első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

Az ÁSZF-ben foglaltaktól Megrendelő és Szolgáltató közös megállapodással írásban eltérhetnek. Amennyiben Megrendelő és Szolgáltató jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha Szolgáltató és Megrendelő között létrejött egyedi szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Jelen ÁSZF hatályos 2010. szeptember 24.. napjától visszavonásig illetve módosításig. Az ÁSZF későbbi módosításaival bevezetett rendelkezések a módosított ÁSZF-nek Szolgáltató honlapján való közzétételétől számított 15. napon lépnek hatályba.

 

I. SZERZŐDŐ FELEK

1.1 Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató)

Floridonet webstúdió Kft.

Képviseli: Simon Virág - ügyvezető

Cégjegyzékszám: 06 09 021871

Adószám: 25181351-1-06

Székhely: 6723 Szeged Csongrádi sgt. 51. 3.em. 8.

Bankszámla szám: OTP Bank 11735005-20575940-00000000

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 20 508 97 16

1.2. Megrendelő (továbbiakban Megrendelő) Az a természetes vagy jogi személy, aki a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli célból igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait.

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Floridonet webstúdió Kft. szolgáltatásai:

2.1. Arculattervezés, grafikai tervezés (offline és online)

2.2. Webfejlesztés

2.3. Karbantartás (support és maintenance)

2.4. Szoftverfejlesztés

2.5. Hoszting és üzemeltetés, On-line szolgáltatások

2.6 Ügyfélszolgálati szolgáltatás szabályzat

2.7 Garanciális feltételek

Szolgáltató munkanapokon (hétfő-péntek) 09:00-17:00 között tart nyitva (hivatali idő).

Megrendelő külön kérésére az ettől eltérő időpontban, felár ellenében vállalja a megbízások teljesítését.

 

III. SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA, TELJESÍTÉS AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOKNÁL

Szolgáltató az alábbiakban ad részletes tájékoztatást a 2. pontban meghatározott szolgáltatások tartalmáról, a szerződéskötés menetéről, a felek közötti egyeztetés módjáról, feltételeiről, a teljesítésről, a mennyiségi és minőségi átvételről, valamint az egyes szolgáltatások esetében a szerzői jogokra vonatkozó kikötésekről:

2.1. Arculattervezés, grafikai tervezés (offline)

2.1.1. A szolgáltatás tartalma:

2.1.1.1. PR- és a marketingkampányokhoz, Megrendelő kapcsolatokhoz szükséges kreatív anyagok elkészítése, ezen belül

•Arculattervezés

•Prospektusok, szóróanyagok

•Általános tájékoztató anyagok a szolgáltatásokról

•Kiadványok egyes célcsoportok részére

2.1.2. A munka elkészítésének folyamata:

2.1.2.1.Adminisztrációs Fázis

Az adminisztrációs fázis előkészíti a produkciós fázist, vagyis egyezteti, véglegesíti a paramétereket, a megbízás költségvonzatait, összegyűjti a produkcióhoz szükséges anyagokat.

2.1.2.1.1.Igényfelmerülés, igények pontosítása

Megrendelő által az ajánlatkéréshez adott brief-nek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges (tennivaló összefoglalása kommunikált márka/termék bemutatása, az üzenet tartalmi/formai elemei, célcsoport, stílus, chek list, technikai paraméterek, gyártástechnológia) valamint az igényelt megvalósítási határidőt.

Hiányos, elégtelen brief esetén Szolgáltató igyekszik rövid időn belül pontosan meghatározni Megrendelővel együttműködve a megrendelői igényeket („Brief”), valamint meghatározza/összefoglalja a Szolgáltató rendelkezésére bocsátandó, a munkavégzéshez szükséges anyagok listáját, minőségét („Check List”).

Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az ajánlatkérő Megrendelő által biztosított grafikai elemek formátumára, méretére, szövegek állapotára.

Az információk hiányossága miatti késedelemért, vagy lehetetlenülésért Szolgáltatót nem terheli felelősség, ilyen esetben Szolgáltató jogosult indokolt költségei megtérítésére.

2.1.2.1.2.Munka előkészítése, anyaggyűjtés

A pontos igények (tartalmi, formai, határidő) meghatározása alapján készített ajánlat Megrendelő általi elfogadását tekinti a Szolgáltató megrendelésnek.

Megrendelőtől beérkezett anyagok, illetve Szolgáltató archívumából hivatkozott anyagok felhasználhatóságáról Szolgáltató minden esetben meggyőződik, minőségi kifogás esetén beszerzi vagy létrehozza a megfelelő állományokat. Amennyiben ennek költségvonzata van, a munka megkezdése előtt haladéktalanul jelzi Megrendelőnek.

2.1.2.2. Produkciós Fázis

A produkciós fázisban készül a termék.

2.1.2.2.1. Grafikai tervezés megkezdése

Megrendelő által átadott részletes brief (illetve a rebrief-et követő pontosítás) alapján Szolgáltató valamennyi kommunikációs anyaghoz minimum 2 tervet készít, melyek bemutatása elektronikus módon és/vagy színes nyomtatásban történik.

2.1.2.2. 2. Grafikai tervek ügyfélnek való átadása; jóváhagyatás

Megrendelő kiválasztja az igényeinek leginkább megfelelő tervet, amiről írásban (e-mail-en, postán, faxon) értesíti Szolgáltatót. Megrendelő felelőssége, hogy egyértelműen határozza meg, melyik a kiválasztott grafikai terv, aminek továbbdolgozását kéri.

Verzionálás: verzionálásnak minősülnek – legfeljebb 3 alkalommal – a kisebb szövegmódosítások, a grafikai és képi elemek méret és pozícionálási módosításai. Amennyiben Megrendelő az első körben készített tervek egyikét sem fogadja el, köteles új, az előzőt kiegészítő briefet küldeni Szolgáltatónak. Ez alapján Szolgáltató maximum 2 módosított grafikai tervet dolgoz ki. Ilyennek minősül minden olyan szöveges vagy grafikai módosítás, mely az eredeti vázlatot, layout-ot alapjában megváltoztatja, mint a grafikai vagy képi elemek módosításai, koncepcionális módosítások.

A grafikai újratervezés után a verzionálásra 1 alkalommal van lehetőség. Az ezt követő verzionálásokról Szolgáltató kiegészítő árajánlatot küld Megrendelőnek.

2.1.2.2.3. Grafikai tervek kidolgozásának megkezdése, folyamatos egyeztetés az ügyféllel Ezután a véglegesített grafikai terv kidolgozására kerül sor.

A kidolgozás folyamán – többnyire elektronikus állomány formájában (nyomdai gyártásra nem alkalmas, kis felbontású pdf vagy jpg) –, olykor színes nyomtatásban – több alkalommal bemutatásra kerül az elkészített anyag, melyet a Megrendelő visszajelzései alapján dolgoz át, módosít Szolgáltató.

Az egyes megbízások esetében az Árajánlatban majd az Egyedi Szerződésekben határozzák meg Felek a maximális verziószámot, mely elkészítése reális egy pontos brief alapján készülő megrendelés véglegesítéséhez. Amennyiben a véglegesítés várhatóan meghaladja a meghatározott verziószámot, ennek óradíj alapú költségvonzatát Szolgáltató írásban előre köteles jelezni a Megrendelő felé, annak elfogadása után végzi el a módosításokat.

Ha a munka megvalósításának a költsége a teljesítés során módosul (például Megrendelő új kérésekkel áll elő, vagy előre nem látható költségek merülnek fel), Szolgáltató köteles egy módosított ajánlatot készíteni, illetve a munkát felfüggeszteni annak visszaigazolásáig. A felmerült többletköltségek csak akkor érvényesíthetőek, ha ezen módosított árajánlatot Megrendelő visszaigazolja.

2.1.2.2. 4. Grafika és tartalom elfogadtatása az ügyféllel

Szolgáltató köteles a kigyártás előtt 1 héttel (amennyiben a vállalási határidő 1 hétnél rövidebb, úgy legalább a munka elkészültét 1 nappal megelőzően) bemutatni Megrendelőnek a terveket tartalmi-formai írásbeli elfogadtatás céljából. Megrendelő megfelelő időben köteles nyilatkozni az elfogadásról, amelynek elmulasztása ill. késedelmes teljesítése esetén keletkezett kár a Megrendelőt terheli.

A megrendelések kivitelezésének minőségi teljesítését három egyeztetési szint biztosítja:

1) Nyomtatási szint: a megrendelés összefoglalásával (brief) való összevetés, tartalmi,

nyelvhelyességi kontroll.

2) Elfogadási szint: a ’proof’ alapján az összefoglalóval való egyeztetés, színek ellenőrzése.

A kiadványok végleges tördelt szövegét aláírásával fogadja el a Megrendelő, majd a teljes grafikai kép (írásos) elfogadása után kerül kigyártásra az anyag. A Szolgáltató csak színhű, a Megrendelő által aláírt grafikai munkájáért vállal teljes felelősséget.

3) Kivitelezési szint: a végtermék ellenőrzése

A termék színeinek elfogadása a Megrendelő által elfogadott/ellenjegyzett ’proof’-on történik, amit a gyártáshoz továbbítanak megállapodás szerint.

A termék formai és tartalmi elfogadása e-mail-en is megtörténhet, az így elfogadott állomány, valamint az elfogadó e-mail is a Szolgáltató nyilvántartásába kerül.

2.1.2.2. 5. Az elfogadott állomány átadása:

Amennyiben Megrendelő nem igényli a termék kigyártását, Szolgáltató az általános gyakorlatnak megfelelően ofszet és digitális gyártásra egyaránt alkalmas formában bocsátja az elfogadott grafikai állományt Megrendelő rendelkezésére.

2.1.2.2.6. Gyártás előkészítés

Igény esetén Megrendelő által elfogadott állományt Szolgáltató gyártásra előkészíti, amihez elengedhetetlen a Felek közötti technikai egyeztetés.

Amennyiben a gyártóval történő közvetlen kapcsolattartást nem támogatja Megrendelő, úgy Megrendelő felelőssége időben gondoskodni a gyártás előkészítéshez szükséges technikai információkról, melyek a következők:

- gyártási technológia (ofszet, digitális, flexo, szita) – ezt már a tervezés megkezdése előtt a Brief-ben egyeztette Szolgáltató Megrendelővel, a munka folyamán azonban ez módosulhat

- gyártásra előkészített anyag leadásának módja (lehet állomány: e-mail-en vagy CD-n, illetve

„montírozott film”, FTP vagy a Szolgáltató saját kliensoldalára való feltöltés

Szolgáltató, csak a színhű, a Megrendelő által aláírt grafikai munkáiért vállal teljes felelősséget.

Amennyiben Megrendelő az eredeti elfogadó ’proof’-ot meg kívánja tartani, úgy a gyártás után azt Szolgáltató visszaszolgáltatja.

Többoldalas kiadványok, egyes szóróanyagok esetében szükség van ún. „forgató készítésére”, mely az oldalak sorrendjét, kiadvány speciális működését prezentálja, segítségül szolgál mind a gyártás előkészítéshez, mind a kigyártáshoz. Ennek összeállítása, az oldalsorrend meghatározása Megrendelő feladata, makett készítését Szolgáltató ennek alapján tudja elvégezni, a munkamenetet szervezni

2.1.2.2.7.Kigyártás

A gyártóval egyeztetett paraméterek alapján előkészített állományokat/anyagokat (állományok CD-n, filmek, digitális ’proof’, forgató, makett), Szolgáltató eljuttatja a gyártóhoz, majd a gyártási folyamatot felügyeli (jelen van a gépindulásnál).

2.1.2.2.8. Késztermék belső ellenőrzése

Szolgáltató képviselője a gyártó telephelyén veszi át a készterméket annak minőségi, illetve mennyiségi ellenőrzése után. A minőségi ellenőrzés alapja a színmintául adott elfogadó ’proof’. Szolgáltató az átveendő anyagok szúrópróbaszerű felbontásával nyer mintát, mely Szolgáltató archívumába kerül.

Jelentős minőségi/mennyiségi eltérés esetén a késztermék leszállítása határidejének függvényében a gyártóval/Megrendelővel történő egyedi megállapodás szerint járnak el. A gyártó szállítólevelének aláírásával, pecsételésével Szolgáltató elismeri a termék minőségi, illetve mennyiségi megfelelőségét, a szállítólevél egyben a teljesítés igazolásául szolgáló dokumentum a gyártó és Szolgáltató között.

Szolgáltató vidéki gyártó esetén is gondoskodik a gyártás folyamatának felügyeletéről, a minőségileg kifogástalan végtermék átvételéről. A végellenőrzést a ’proof’ és a késztermék összeegyeztetése jelenti.

2.1.2.3. Késztermék átadása Megrendelőnek, mennyiségi, minőségi átvétel

Szolgáltató és Megrendelő egyedi megállapodása rögzíti a késztermék leszállításának módját és helyét. Szolgáltató szállítólevelének aláírásával, pecsételésével Megrendelő elismeri a termék minőségi, illetve mennyiségi megfelelőségét, a szállítólevél egyben a teljesítés igazolásául szolgáló dokumentum Megrendelő és Szolgáltató között. Minőségi/mennyiségi kifogás miatti részszállítás esetén megjegyzés készül a szállítólevélre, mely alapjául szolgál a reklamációs ügyintézésnek.

Átadást követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 5 napos határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni.

Szolgáltató törekszik arra, hogy a késztermék átadásakor képviselője jelen legyen, amennyiben ez nem megoldható, akkor egy képviselő maximálisan tájékozott legyen a leszállított termékek minőségével kapcsolatban, a felmerülő kérdések, reklamációk mielőbbi tisztázása érdekében.

2.1.2.4. Dokumentumok archiválása

Mind az adminisztrációs mind a produkciós fázis anyagainak archiválása állomány formájában történik meg.

Az elkészített vázlatterveket és az elfogadott, megvalósult munkát Szolgáltató 2 évig archiválja.

2.1.2.5.Vállalási határidők, díjazás

A vállalási határidőről az árajánlat rendelkezik.

A díjazás óraelszámolás alapján történik, az aktuális díjszabásról az árajánlat rendelkezik.

2.2. Webfejlesztés

2.2.1. A szolgáltatás tartalma

- Honlap készítése

- Meglévő honlap revitalizáció

- On-line alkalmazások

- On-line marketing eszközök

2.2.2. A munka elkészítésének folyamata

2.2.2.1.Szolgáltató a Megrendelő által küldött brief alapján grafikai tervet készít, melyet Megrendelő részére bemutat.

2.2.2.2. A layout tervek célja, hogy bemutassa a kommunikációs megoldásokat, a stílust, a design lényegi elemeit. A layout tervet Szolgáltató úgy készíti el, hogy Megrendelő számára egyértelmű és egyszerű legyen a választás. Az esetlegesen felkínált alternatívák határozott koncepciókat képviselnek, amelyekből egyértelműen körvonalazódik a kidolgozás utáni kész munka. A tervek kizárólag Szolgáltató tulajdonát képezik. Szolgáltató az általa készített terven 2 alkalommal Megrendelő igényei szerint ingyenesen változtat. Abban az esetben, ha a felkínált tervekből nem sikerül a Megrendelőnek választania, Szolgáltató további tervezési díj ellenében további terveket készít. Ennek feltétele a rebrief és az elképzelések pontosítása. Amennyiben a megadott paraméterek a tervezés során a Megrendelő kérésére lényegesen megváltoznak, Szolgáltató erről tájékoztatja a Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld.

2.2.2.3. A Szolgáltató a munka készítése során figyelembe veszi a magyar jog vonatkozó előírásait és a jó erkölcs íratlan szabályait, és ezért mások emberi méltóságát, jó hírnevét, becsületsértő, vagy a szerzői jogvédelem alatt álló alkotásán, előadásán, földrajzi árujelzőjén, védjegyén fennálló jogot, illetve egyéb kizárólagos védelmet nem sért, és a Megrendelő ilyen irányú megrendeléseit sem a munka tervezése, sem készítése során nem fogadja el. Megrendelő jogszabályba, jó erkölcsbe ütköző vagy mások életét, testi épségét, javait veszélyeztető utasítása esetén Szolgáltató elállhat a szerződés teljesítésétől és követelheti felmerült kárának megtérítését.

2.2.2.4. Megrendelő kiválasztja, illetve 48 órán belül írásban jóváhagyja a neki tetsző vázlattervet, amelyet a választott koncepciónak megfelelő konkrét megoldás kidolgozása követ.

2.2.2.5. Szolgáltató a Megrendelő által jóváhagyott terv alapján a honlapot elkészíti. Szolgáltató saját belátása szerint igénybe vehet alszolgáltatót vagy más teljesítési segédet, ha erről az egyedi szerződés másképp nem rendelkezik. Ha Megrendelő az általa korábban jóváhagyott tervtől a munka készítési szakaszában eltér, akkor Szolgáltató erről tájékoztatja Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld. Az eltérés nem irányulhat a jóváhagyott terv lényegi módosítására, csak ha ebben, vállalási határidejében és díjazásában Felek előzetesen megállapodtak.

2.2.2.6. Szolgáltató díjmentesen technikai segítséget nyújt a megrendelt szolgáltatással kapcsolatban felmerülő kérdésekre telefonon vagy elektronikus úton egyaránt a teljesítéstől számított 3 hónapon belül. A bejelentés módja: elektronikusúton (email üzenet). A 3 hónapon túl felmerülő igények teljesítését új árajánlat alapján vállalja Szolgáltató.

2.2.3.Honlap és ahhoz fűződő jogok átadása, mennyiségi és minőségi átvétel :

2.2.3.1. Honlap esetén a munkák elkészítéséről Szolgáltató a Megrendelőt tájékoztatja, a tesztverziót az interneten hozzáférhetővé teszi a Megrendelő részére. A teljesítés helye, amennyiben a teljesítés nem elektronikus úton történik e-mailen vagy FTP szerverre való feltöltésen keresztül, és a megrendelőlapból vagy a megrendelt szolgáltatás speciális jellegéből egyértelműen más nem következik, Szolgáltató telephelye.

2.2.3.2. Megrendelő kötelessége az elkészített honlapot átvenni és a megállapodás szerinti vállalkozási díjat megfizetni.

2.2.3.3. Szolgáltatót megilleti a honlap többszörözésének a joga és Megrendelő által átvett honlaphoz hasonló honlapot korlátozás nélkül készíthet. Megrendelő kizárhatja azt, hogy Szolgáltató az általa készített honlapot vagy grafikai tervet referenciaként felhasználja, és annak egyedi, megkülönböztető vonásaihoz hasonló honlapot vagy grafikai tervet készítsen. Megrendelőnek e szándékát a szerződés megkötésekor írásban és kifejezetten Szolgáltató tudomására kell hoznia.

2.2.3.4. Minőségi átvétel: A munkák elkészítését és a tesztverzió átadását követően Megrendelő ezeket köteles ellenőrizni és 3 munkanapon belül jóváhagyásáról nyilatkozni. Ezzel az átadással történik meg a teljesítés minőségi ellenőrzésének az a része, amely a külső megjelenésre vonatkozik, vagy amely egyébként a tesztverzióból megállapítható. Ha a megadott határidőben Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának kell tekinteni. Szolgáltató és Megrendelő közötti bármilyen vita esetén ezt a jóváhagyott tesztverziót kell a szerződés tárgyaként elfogadni.

Megrendelő jóváhagyása esetén a Szolgáltató az elkészített honlapot a hozzá tartozó eltérésekkel, kódokkal, instrukciókkal stb. kiszállítja. Az átadást követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 5 napos határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni.

2.2.4. Vállalási határidők, díjazás

Ha az egyedi szerződésben a felek eltérően nem rendelkeznek, úgy a vállalási határidőről az árajánlat rendelkezik. A díjazás óraelszámolás alapján történik, az aktuális díjszabásról az árajánlat rendelkezik.

Ad 2.3.Karbantartás (support)

2.3.1. A szolgáltatás tartalma:

- Szolgáltató által a Megbízó részére fejlesztett weboldal és azt kiszolgáló CMS rendszer karbantartását, fejlesztését, zökkenőmentes üzemeltetése. A szolgáltatás teljeskörű ellátásához a Szolgáltató az alábbi feladatok elvégzését vállalja:

- Hibabejelentő rendszer használatának betanítása, hozzáférések biztosítása

- Működés ellenőrzése és hibaelhárítás

- Projekt menedzsment:

- Megbízóval folytatott projektszintű kommunikáció, a kért feladatok rendszerezése

- Az eredmények jelentése

- A szükséges erőforrások rendelkezésre állása

- Konzultációs lehetőség biztosítása

- A Megbízó által megrendelt fejlesztések, módosítások, kiegészítő programozási feladatok:

Új alkalmazások, funkciók kifejlesztése

Meglévő funkciók, modulok átdolgozása

Kiegészítő programozási munkálatok

Flash programozás, animációk készítése

Rendszertervezés, adatbázis tervezés, user interface tervezés

Adatfeltöltés, adatmigráció, adatkonverzió

A CMS rendszeren keresztül nem kivitelezhető tartalmi, grafikai módosítások, kiegészítések elvégzése.

2.3.2. A szolgáltatás megrendelésének és igénybevételének módja, folyamata:

2.3.2.1.A karbantartás, vagy fejlesztés igénybevétele elektronikus úton (Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)  történik.

Hibabejelentés: e-mailen az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre

2.3.2.2. A bejelentés visszaigazolása: Szolgáltató vállalja, hogy a Megbízó által adott feladatokat munkaidőben, 72 órás határidővel visszajelzi a rendszerben. Szolgáltató a feladat nagyságrendjétől függően, elkészíti a felmerülő feladatokhoz kapcsolódó költség- és időterveket, melyet Megbízónak megküld. Ennek tudatában Megbízó írásban jelzi, hogy mely feladatok elvégzését kéri a vállalt feltételekkel. Megbízó és Szolgáltató közösen döntik el, hogy a megoldandó feladatok közül melyek igénylik külön projekt specifikáció illetve szerződés írását.

2.3.3. Vállalási határidők, díjazás

A díjazás fix alapdíjból (átalánydíj) és kiegészítő szolgáltatások ellenértékéből tevődik össze. A fix alapdíj a várható állandó feladatok mértékétől függő, előre meghatározott havi átalány, amely előre meghatározott óraszámban, minden hónapban rendelkezésre állást biztosít Szolgáltató részéről a support feladatok ellátására.

A vállalási határidőről az árajánlat rendelkezik. A díjazás óraelszámolás alapján történik, az aktuális díjszabásról az árajánlat rendelkezik.

2.3.4. Munkaidőn kívüli szolgáltatás

Megrendelő írásbeli kérésére Szolgáltató hivatalos munkaidőn kívüli napokon is biztosítja a support szerződésben vállalt szolgáltatásokat. Megrendelő köteles a munkaidőn kívüli szolgáltatás igényét 5 munkanappal előre jelezni. Amennyiben a nem hivatalos munkaidőben történő tevékenység végzésére Megrendelő kifejezett, írásbeli kérése alapján kerül sor, a nem hivatalos munkaidőben végzett tevékenységért Szolgáltató a meghatározott óradíjak kétszeresét érvényesíti.

 

2 4. Szoftverfejlesztés

2.4.1. A szolgáltatás tartalma

A szolgáltatás a szoftver fejlesztésén felül magában foglalja az

- üzembehelyezést

- a felhasználói kézikönyv átadását (minden szoftverhez biztosítani kell) és

- az oktatást (amennyiben Megrendelő igényli)

- support és maintenance

A felületen mind a Szolgáltató, mind a Megrendelő részéről részt vevő munkatársaknak a felhasználói hozzáférés kiosztása Szolgáltató feladata.

2.4.2. A szolgáltatás teljesítésének folyamata :

2.4.2.1.Előzetes egyeztetés:

Szolgáltató és Megrendelő közösen felméri a fejlesztendő szoftver jellemzőit, a szoftverre vonatkozó alapvető elvárásokat. Az egyeztetésről Felek feljegyzést készítenek, amely feljegyzések tartalmára vonatkoznak a titoktartási követelmények.

Szolgáltató az előzetes egyeztetések után, az ott elhangzottak ismeretében jogosult indokolás nélkül elutasítani a megrendelést.

2.4.2.2. Specifikáció készítése:

Szolgáltató az előzetes egyeztetések alapján feladat-specifikációt készít, melynek célja a feladat mindkét fél számára egyértelmű megfogalmazása. A specifikáció tartalmazza a Megrendelőre vonatkozó főbb követelményeket (pl. információk rendelkezésre bocsátása, erőforrások biztosítása stb.).

Megrendelő a specifikációt elfogadja vagy módosításra visszaküldi. Visszaküldés esetén Megrendelő és Szolgáltató további egyeztetéseket folytat és Szolgáltató verzionált specifikációt készít mindaddig, amíg Megrendelő azt el nem fogadja vagy bármelyik fél a megbízást fel nem mondja.

2.4.2.3. Megvalósíthatósági terv, árajánlat:

Elfogadott feladat-specifikáció esetén Szolgáltató megvalósíthatósági tervet, időbecslést készít Megrendelő számára, amelyeket az árajánlat tartalmaz. A megvalósíthatósági terv tartalmazza a felhasználandó technológiák felsorolását, a fejlesztéshez szükséges erőforrások megnevezését, a fejlesztés részeire vonatkozó óraszámok meghatározását.

A megvalósíthatósági terv és az árajánlat elfogadásával jön létre Felek között a szerződés.

2.4.2.4. Fejlesztés:

A fejlesztés csak a feladat-specifikáció és az árajánlat elfogadása, illetve a szerződés felek közötti létrejötte után kezdhető el. A fejlesztés menetéről Szolgáltató folyamatosan tájékoztatja Megrendelőt a közös kommunikációra kijelölt csatornán keresztül. Amennyiben Megrendelő az adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, illetve a tárgyi feltételeket határidőben nem biztosítja, úgy Megrendelő késedelmének idejével a teljesítési határidő meghosszabbodik.

2.4.2.5. Specifikáció módosítása a fejlesztés során:

Megrendelő a fejlesztés során módosíthatja a feladat-specifikációt, új funkciók bevezetését kérheti, azonban a módosításnak megfelelő fejlesztés csak a feladat-specifikáció Szolgáltató általi elfogadását, valamint a módosított árajánlatnak Felek általi elfogadását követően kerülhet sor.

2.4.2.6. Mérföldkövek elfogadása

A részfeladatok teljesítésének felek általi elfogadása, amely a számlázás alapját képezi.

2.4.2.7. Minőségi átvétel, üzembehelyezés:

A munkák elkészítését és a tesztverzió átadását követően Megrendelő ezeket köteles ellenőrizni és 3 munkanapon belül jóváhagyásáról nyilatkozni. Ezzel az átadással történik meg a teljesítés minőségi ellenőrzésének az a része, amely egyébként a tesztverzióból megállapítható. Ha a megadott határidőben Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának kell tekinteni. Szolgáltató és Megrendelő közötti bármilyen vita esetén ezt a jóváhagyott tesztverziót kell a szerződés tárgyaként elfogadni.

A szoftver forráskódja alapvetően Szolgáltató tulajdona. A forráskódot csak egyedi szerződés mellett áll Szolgáltató módjában -megfelelő ellenszolgáltatás ellenében- átadni megrendelő részére. Az átadást követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 5 napos határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni.

2.4.3. Vállalási határidők, díjazás

A vállalási határidőről az árajánlat rendelkezik. A díjazás lehet ütemezett, a mérföldkövek elfogadásának megfelelően vagy óradíj elszámolás alapján. Az aktuális díjszabásról az árajánlat rendelkezik.

 

2.5 Hoszting, üzemeltetés és On-line szolgáltatások:

2.5.1. A Szolgáltató által nyújtott Hoszting, üzemeltetési és On-line szolgáltatások

meghatározása

2.5.1.1. Hoszting szolgáltás

Önálló szolgáltatásként nem vehető igénybe, kizárólag a webfejlesztéssel együtt.

A szolgáltatások a következők:

- Alap - statikus webtárhely bérlet

- Extra E-mail szolgáltatás

- Extra tárhely szolgáltatás

- Vírusellenőrzés

- Spam szűrés

2.5.1.2.On-line szolgáltatás

Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat biztosítja, üzemelteti, frissíti, naprakészen tartja, illetve egyedi igény esetén vállalja E-cardok és egyéb promóciós elemek beillesztését:

- látogatottsági statisztika készítés (analitika)

- link building (kapcsolatok építése)

- ad words/etarget/ad sense kampány menedzselése

- banner kampány menedzselése

Szolgáltató a Megrendelő által személyesen vagy elektronikus úton megrendelt Szolgáltatásokat egyedi szerződések alapján nyújtja.

2. 5.2. A szolgáltatási szerződés elemei

2.5.2.1. A szolgáltatási szerződés elemei Hoszting és üzemeltetési szolgáltatásnál

A Szerződés megkötéséhez szükséges Megrendelői adatok

A Szerződés megkötésének előfeltétele, hogy az igénylő személyének azonosításához szükséges adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa.

Természetes személy ügyfél esetén:

- igénylő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, személyi igazolvány száma. Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő fenti adatai is szükségesek.

Nem természetes személy ügyfél esetén:

- igénylő neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma, a nem természetes személy nevében eljáró képviselő neve, személyi igazolvány száma vagy útlevél száma, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt, a törvényes képviselő által aláírt meghatalmazás egy példánya.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben a szolgáltatási Szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az ügyfél nem vagy hamisan adja meg, úgy a Szerződés annak megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen.

2.5.3. Változás Megrendelő adataiban Hoszting, üzemeltetési szolgáltatásnál

Megrendelő köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. Megrendelő köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról Szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. Szolgáltató az említett szolgáltatási adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti Megrendelőtől.

2.5.4. Szerződési időszak, a szerződés tartama Hoszting, üzemeltetés, valamint On-line szolgáltatásoknál

A Szerződés határozott időre jön létre. Határozott idejű szerződés automatikusan, a szolgáltatási Szerződésben meghatározott feltételek mellett határozatlan idejű szerződéssé alakul annak lejáratát követően, ha Megrendelő a szolgáltatást változatlan feltételek mellett továbbra is igénybe veszi.

2.5.5. Minőségi átvétel az On-line szolgáltatásoknál

A munkák elkészítését követően a Megrendelő ezeket köteles ellenőrizni és 3 munkanapon belül jóváhagyásáról nyilatkozni. Ezzel az átadással történik meg a teljesítés minőségi ellenőrzésének az a része, amely a külső megjelenésre vonatkozik, vagy amely egyébként a tesztverzióból megállapítható. Ha a megadott határidőben Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának kell tekinteni. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti bármilyen vita esetén ezt a jóváhagyott tesztverziót kell a szerződés tárgyaként elfogadni. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni.

2.5.6. A szolgáltatási szerződés módosítása Hoszting, üzemeltetés és On-line szolgáltatások esetében

A Szerződés általában Felek egyező akaratával módosítható. A szerződés módosítására a szerződéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal a kitétellel, hogy Szolgáltató Megrendelő módosítási kérelmét a kérelem benyújtásának az ügyfél azonosítással kapcsolatban előírt kötelezettségeket kielégítő formában történő beérkezésétől számított, lehetőség szerinti 5 napon, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

Előfizető kérésére indított szerződésmódosítás esetén Szolgáltató jogosult egyszeri módosítási díjat felszámítani, melynek értéke 2.000 Ft. A módosított díjfizetési kötelezettség kezdő időpontja a szolgáltatási módosításra vonatkozó igény teljesítésének időpontját követő hónap 1. napjára esik. E pontban foglalt rendelkezésektől Szolgáltató és Megrendelő egyező akarata esetén el lehet térni.

A Szerződés módosítása alól kivételt képez a díjak változtatása, amelyre Szolgáltató – a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok keretei között - jogosult.

Szolgáltató jogosult év elején és év közben is egyoldalúan módosítani a díjakat, amennyiben azt a gazdálkodását, illetőleg a Szolgáltatást befolyásoló körülmények indokolják. Ezen körülmények az alábbiak lehetnek:

- üzemeltetési, működési költségek emelkedése,

- hálózat és infrastruktúra műszaki korszerűsítése,

- jogszabályok módosulása.

Szolgáltató vállalja, hogy egy adott Szolgáltatás előfizetési díját éves átlagban nem emelheti az infláció mértékének négyszeres összegénél nagyobb mértékben, kivéve, ha gazdasági működése tisztességes üzleti nyereséggel az adott területen nem biztosított (csúszó árklauzula).

2.5.7. A Szolgáltatások díja, fizetési feltételek Hoszting és üzemeltetés és On-line

szolgáltatások esetében

2.5.7.1.A számlázás módja, rendszeressége és a számlák kézbesítésének időpontja A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások aktuális árát az egyedi árajánlat tartalmazza. Szolgáltató számlát bocsát ki a Megrendelő számára, amely tartalmazza az egyedi Szerződésben meghatározott díjakat. A számlát a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni.

A számlák kiküldése postai úton, a fizetési határidőt legalább 10 nappal megelőzően történik. A számlaküldés az egyedi Szerződésben a Megrendelő által választott rendszerességgel történik.

Ha Megrendelő által megadott címadatok megegyeznek a Szolgáltató által nyilvántartott és a számlán levelezési címként feltüntetett címmel, úgy Szolgáltató a számlát annak kiküldését követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekinti. Szolgáltató a Megrendelőnek kiállított számlán szereplő díjat elfogadottnak tekinti, amennyiben Megrendelő a számla ellen nem nyújt be reklamációt.

2.5.7.2. Havi szolgáltatási díjak

Havi előfizetési díj minden megkezdett számlázási időszakra számított díj, amelyet a Megrendelő az igénybevett Szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizet. Havi előfizetési teljes díjának számlázására jogosult a Szolgáltató abban az esetben is, ha a Szolgáltató a Megrendelő érdekkörében felmerülő okok miatt a Szolgáltatás korlátozására kényszerül. A Szerződés hóközi hatályba lépése, illetve felmondása esetén a havi előfizetési díj időarányos része fizetendő.

Megrendelő első számlája a szerződéskötéstől az aktuális számlázási időszak végéig részarányosan számlázott havi előfizetési díjait, a szerződéskötéstől az aktuális számlázási időszak kezdetéig felmerülő díjakat tartalmazhatja. A Megrendelő további számlái az aktuális számlázási időszak havi előfizetési díját valamint egyszeri díjakat tartalmazhat.

Az AdWords és Etarget szolgáltatások esetén a hirdetésekre szánt összeg el nem költött részét a következő számla kiállításakor a Szolgáltató jóváírja.

2.5.7.3 Egyszeri díjak

Szolgáltató a választott Szolgáltatás díjazási feltételeinek megfelelően egyszeri díjat számíthat fel, amelyek az első esedékes számlában fizetendők. A számlakibocsátás dátuma a Szerződés aláírásától számított 5 naptári nap. A számlát a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni.

2.5.7. 4 Kedvezmények

Szolgáltató eseti kedvezményeket kínálhat valamennyi Megrendelő, vagy az egyenlő elbánás elvét nem sértve a Megrendelők meghatározott csoportja számára.

2.5.8. Szavatosság és felelősség korlátozás Hoszting és üzemeltetés és On-line

szolgáltatások esetében

Szolgáltató szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás működőképes a

Szolgáltatás megkezdésének napjától.

Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést köteles megtenni a Szolgáltatások mindenkori

hatékonyságának és folyamatosságának biztosítására, de nem felelős azon veszteségekért

vagy bármiféle kárért, amelyeket a Szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége

okozott.

2.5.9. Megrendelő jogai és kötelezettségei Hoszting és üzemeltetés és On-line

szolgáltatások esetében

Az egyedi Szerződésben szereplő szolgáltatások felhasználása. Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül Megrendelő felhasználója nem használhatja fel a Szolgáltatásokat az eredetileg meghatározottól eltérő célokra. Megrendelő felhasználója nem kísérelheti meg a szolgáltatások megváltoztatását, átalakítását, vagy javítását. Az ebből eredő kárt Megrendelő köteles Szolgáltatónak megtéríteni.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást nem használja fel obszcén, gyűlöletkeltésre, faji megkülönböztetésre alkalmas publikációk terjesztésére. Megrendelő köteles Szolgáltató díjszabásának megfelelő aktuális szolgáltatási díjat megfizetni Szolgáltató vagy annak megbízottai által Megrendelő telephelyén elvégzett munkálatokért.

Hoszting és üzemeltetés szolgáltatás esetén Megrendelő 90 napig díjmentesen szüneteltetheti a Szolgáltató által kezelt domainjeinek elérhetőségét. A szüneteltetés kezdetétől 60 napig beérkező leveleit Szolgáltató a szüneteltetés kezdetétől 90 napig megőrzi.

On-line szolgáltatások esetén Megrendelő vállalja továbbá, hogy:

- a szolgáltatás havidíját valamint adott esetben az előre megállapodott hírlevélsablon készítési összeget a Szolgáltató részére határidőben megfizeti, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

- figyelembe veszi és betartja tömeges e-mail küldésekor az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénymódosítást és nyilatkozik arról, hogy a rendszerben tárolt e-mail címek tulajdonosai hozzájárultak a részükre küldött levél fogadásához.

2.5.10. Szolgáltató jogai és kötelezettségei Hoszting és üzemeltetés és On-line

szolgáltatások esetében

A Szolgáltatás mindig Szolgáltató tulajdona, Megrendelő felhasználója a Szolgáltatásokra vonatkozóan csak nem kizárólagos és nem átruházható használati joggal rendelkezik. Nem képezi Szolgáltató feladatát Megrendelő által biztosított berendezések alkalmassá tétele a Szolgáltatások igénybevételéhez. Szolgáltató karbantartja és szükség esetén szervizeli az általa nyújtott Szolgáltatásokat. Szolgáltató azonnali hatállyal letilthat minden Megrendelőnek nyújtott szolgáltatást, amennyiben annak bármely felhasználója Szolgáltató megítélése szerint valamely szolgáltatást szélsőséges vagy obszcén nézetek publikálására használ, illetve ha az Megrendelőnek nyújtott szolgáltatás során Szolgáltató infrastruktúrája bármilyen formában veszélybe kerül.

Szolgáltató az On-line szolgáltatás keretein belül biztosítja:

a/ a szolgáltatás folyamatos – szakszerű - üzemeltetését és felügyeletét 24/7/4+4 rendszerben,

b/ a szolgáltatás napra készen tartásához szükséges folyamatos frissítéseket,

c/ az üzemeltetett rendszer felhasználói felületéhez hozzáférést biztosít Megrendelő által kijelölt felhasználók számára (Login/password-ök) és azokat a szolgáltatási időszakban menedzseli,

d/ a rendszer átadását követően illetve megelőzően oktatást a rendszer felhasználói felületének használatáról Szolgáltató telephelyén Megrendelő által megjelölt munkatársai részére maximum 3x1 órában valamint írásos okatatóanyagot a rendszer használatáról.

2.5.11. A Megrendelő által okozott hiba Hoszting és üzemeltetés és On-line szolgáltatások

esetében

Szolgáltató nem felelős és nem köteles kijavítani a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibáját, ha:

- az Megrendelő műszaki berendezésének hibája vagy alkalmatlansága,

- az Megrendelő Internet kapcsolatának hibája vagy alkalmatlansága,

- a Szolgáltatás helytelen beállítása vagy rendeltetésellenes használata,

- a szerződéses kötelezettségek vagy jogszabályi előírások megszegése a Megrendelő által, - vis maior.

- átregisztrálás esetén (Hoszting és üzemeltetés szolgáltatások esetén)

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül eső meghibásodásából vagy elégtelenségéből adódtak.

On-line szolgáltatás esetén az AdWords, Etarget és AdSense szolgáltatások esetén Szolgáltató nem vállal felelősséget a banki átutalás késedelméből fakadó károkért.

Megrendelő által a Szolgáltatónak okozott kárért, (akár szerződéses akár szerződésen kívüli károkozás), a kártérítés, és a felelősség egyes eseteire a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató nem gyakorol ellenőrzést, és nem vállal felelősséget Szolgáltató szerver számítógépein, valamint az Interneten áthaladó információk tartalmáért – ideértve a software, hardware hibákból, a vírusok által okozott működési rendellenességből, vagy külső beavatkozásból eredő adatvesztést. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a szolgáltatások Megrendelő általi igénybevétele nem sérti a Szolgáltató, vagy bármely harmadik fél szerzői, vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő, más személyiségi, vagy tulajdonjogát; továbbá felel az általa telepített szoftverek működéséért, a szerveren tárolt adatok tartalmáért. Megrendelő harmadik személy ilyen korlátozó igénnyel való fellépése esetén – kártérítési kötelezettségének fennmaradása mellett - saját költségén közvetlenül fellép Szolgáltató jogos érdekei védelmében.

2.5.12. A Szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei Hoszting és üzemeltetés és Online szolgáltatások esetében

Szolgáltató a szolgáltatást Megrendelő egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja, vagy csökkentheti annak minőségi vagy más jellemzőit:

- amennyiben Megrendelő akadályozza vagy veszélyezteti Szolgáltató infrastruktúrájának rendeltetésszerű működését.

- amennyiben Megrendelő a szolgáltatást Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére átengedi és/vagy továbbértékesíti.

- Hoszting és üzemeltetés szolgáltatás esetén fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult Megrendelőnek nyújtott szolgáltatásai használatát korlátozni.

Hoszting és üzemeltetés szolgáltatás esetén bármely alábbi korlátozás bevezetése előtt 3 munkanappal Szolgáltató köteles e-mail-ben tájékoztatni Megrendelőt:

a) 15 nap fizetési késedelem után Megrendelő összes postaládája lekérdezésének tiltása,

b) 30 nap fizetési késedelem után Megrendelő összes domain-jére irányuló adatforgalom tiltása, és

c) 45 nap fizetési késedelem után Megrendelő minden szolgáltatás használatának teljes tiltása mindaddig, amíg Megrendelő nem tesz maradéktalanul eleget fizetési kötelezettségének. d) Amennyiben Megrendelő a díjtartozást kiegyenlíti, úgy Szolgáltató köteles a Szolgáltatás korlátozását, minőségi vagy más jellemzőinek csökkentését vagy szüneteltetését megelőző állapotot visszaállítani.

Egyszeri visszakapcsolási díj: 3.000 Ft, mely összeget bármely típusú korlátozás utáni eredeti helyzet visszaállítás esetén Szolgáltató Megrendelőnek felszámítja. 60 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Szolgáltató megszünteti a szolgáltatást. Megrendelőt az ebből eredően ért esetleges károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Amennyiben Megrendelő több szolgáltatás-elemet is igénybe vett, illetve több Szerződéssel rendelkezik, és azok bármelyikével kapcsolatban megszegi a jelen ÁSZF-ben, illetve az egyedi Szerződésben foglaltakat, úgy Szolgáltató jogosult a fentebb ismertetett szankciót Megrendelő összes jogviszonyán illetve Szolgáltatásán egyidejűleg azonnali hatállyal alkalmazni.

2.5.13. Adatkezelési elvek – Privacy Policy Hoszting és üzemeltetés és On-line szolgáltatások esetében

Szolgáltató az Megrendelőnek nyújtott Szolgáltatások keretében az alábbi adatokat tartja nyilván:

- a Szerződés megkötéséhez szükséges Megrendelői adatok, melyeket jelen ÁSZF vonatkozó pontja tartalmaz,

- Megrendelő által igénybevett Szolgáltatás adatai,

- a díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő adatok.

Szolgáltató a Megrendelői Szerződés megszüntetéséig kezeli Megrendelő személyes adatait. A Megrendelői jogviszony lezárását követően Szolgáltató törli a fent említett személyes adatokat.

Szolgáltató az egyedi Szerződés keretében igénybevett Szolgáltatás díjfizetéssel kapcsolatos adatait a számla kifizetését követő 1 évig, díjtartozás esetén az elévülési idő (5 év) lejártáig kezeli. Kivételt képez az az eset, ha törvény a fentiektől eltérő határidőt ír elő az adatkezelésre. Szolgáltató a Szolgáltatás üzemeltetése folytán birtokába került adatokat semmilyen körülmények között át nem adja, el nem adja, hozzáférhetővé nem teszi harmadik félnek.

Kivételt képeznek ez alól törvény által előírt kötelezettségek a nemzetbiztonsági szolgálatok és nyomozó hatóságok tekintetében.

Szolgáltató Megrendelőnek nyújtott hosting szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltatáshoz kapcsolódó információáramlást nem figyeli meg, hallgatja le, tárolja el és avatkozik közbe, kivéve az alábbi, a Megrendelő érdekében és védelmében tett intézkedéseket: - Szolgáltató a hosting szolgáltatások vonatkozásában rendszeresen biztonsági másolatokat készít Megrendelő web és e-mail tárhelyéről. A biztonsági mentéseket (backup) kizárólag a Szolgáltatás meghibásodásából származó adatvesztés esetén használja fel a meghibásodás előtti állapot visszaállításának érdekében. Szolgáltató a biztonsági másolatokat bizalmasan kezeli.

- Szolgáltató a rendszerén keresztül továbbított elektronikus leveleket automatikusan, emberi beavatkozás nélkül szűri. Az ellenőrzés célja a kéretlen reklám-üzenetek (SPAM), valamint vírusok kiszűrése, melyek Megrendelő és Szolgáltató erőforrásait és infrastruktúráját egyaránt veszélyeztetik.

Szolgáltató által Megrendelőnek nyújtott hosting szolgáltatások esetén Szolgáltató nem gyűjt és nem tárol semmilyen információt amely esetleg a Megrendelő által üzemeltetett honlap látogatóinak későbbi azonosítását szolgálná. Amennyiben harmadik fél levelet, vagy bármilyen olyan információt küld a Szolgáltató számára az Interneten, amin keresztül személyesen azonosítható, személyes adatait újabb félnek a Szolgáltató nem adhatja át, nem adhatja el, illetve semmilyen formában nem teheti hozzáférhetővé. A Szolgáltató által megszerzett forgalommal kapcsolatos adatokat (személyes azonosítás nélkül) kizárólag forgalomfelmérés, illetve rendszerkarbantartás során használhatja fel, a fent felsorolt alapelveknek megfelelően.

Szolgáltató saját üzletszerzési, ill. marketing céljából kezelheti a Megrendelő személyes adatait, amennyiben Megrendelő beleegyezését adja Szolgáltatónak. Közvetlen üzletszerzés célját szolgáló üzenet nem küldhető annak a Megrendelőnek, aki nem kíván semmilyen reklámanyagot kapni és előzetes hozzájárulását e tevékenységhez nem adta.

2.5.14. Vállalási határidők, díjazás

Ha az egyedi szerződésben Felek eltérően nem rendelkeznek, úgy a vállalási határidő és a

díjazás a szolgáltatás egyéni szerződésében vagy a megrendelés visszaigazolásában

meghatározott idő szerinti.

 

2.6 Ügyfélszolgálati szolgáltatási szabályzat

A Floridonet webstúdió Kft.. telefonos és e-mail ügyfélszolgálatot biztosít termékei felhasználóinak.

 

A szolgáltatás díjtalan a termék vásárlóinak a vásárlás évében, illetve azoknak a felhasználóknak, akik az adott termékre vonatkozóan rendelkeznek a tárgyévre terméktámogatással.

A szolgáltatás elérhetősége:

Telefonon: +36 20 508 97 16

E-mailben:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Azok a felhasználók, akik nem rendelkeznek a tárgyévre terméktámogatással, óradíj alapú tanácsadói szolgáltatás keretében, előzetes egyeztetés után telefonon vagy email-ben vehetik igénybe a szolgáltatást.

A szolgáltatás igénybevétele esetén minden megkezdett óra teljes óraként számlázásra kerül. Az óradíjak a Floridonet webstúdió Kft.. mindenkori érvényes szolgáltatási díjainak megfelelően kerülnek számlázásra.

 

Az ügyfélszolgálat elsődleges feladata: a Felhasználóknál eseti jelleggel felmerülő problémák kezelése, megoldása, valamint a Felhasználók általi hiba jelentések felvétele, fejlesztési igények rögzítése.

 

A Felhasználó elfogadja, hogy bizonyos programhibák esetében az ügyfélszolgálat nem tud áthidaló megoldást biztosítani az ügyfél számára. Ilyen hibák esetén a Floridonet webstúdió Kft.. törekszik az ésszerű határidőn belül történő hibajavításra. A hibajavítás lehet aznapi, vagy a következő tervezett szoftververzió alkalmával kiadott módosítás. A hibajavítás kiadásának megítélése minden esetben a Floridonet webstúdió Kft.. kompetenciája.

 

Az ügyfélszolgálaton lejelentett hibák javítását és fejlesztési javaslatok megvalósítását illetően a Floridonet webstúdió Kft.. fenntartja magának a jogot az elbírálásra, adott esetben a javítás, fejlesztés elutasítására.

A hiba súlyosságától függetlenül a Floridonet webstúdió Kft.. törekszik arra, hogy minden egyes szoftverkiadás során a termék ismert hibáktól mentes legyen.

Az ügyfélszolgálat kizárólag a termékek kezelésével, használatával kapcsolatos kérdések megválaszolására szolgál, és nem feladata általános számítástechnikai kérdésekhez, illetve más programok használatával kapcsolatos kérdésekhez segítséget adni. 

A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 9:00 és 16:30 óra között vehető igénybe.

 

Szolgáltató a legjobb tudása szerint segít a jelzett problémák megoldásában, de a szolgáltatást igénybevevő tudomásul veszi, hogy nem minden számítástechnikai és programkezelési probléma oldható meg telefonon, illetve írásban. Ilyen esetben Szolgáltató – mindenkori szolgáltatási díjai mellett – kész helyszíni vagy távsegítséget nyújtani a Felhasználónak, illetve lehetővé teszi a Felhasználó számára a kedvezményes árú oktatásokon történő részvételt.

A felhasználó elfogadja, hogy a helyszíni vagy távsegítséggel történő problémamegoldás, nem minden esetben a hibabejelentéssel egy időben történik.

 

Tizenöt percet meghaladó időigényű segítség nem minősül telefonos segítségnek, ezért telefonon nem nyújtható! A tizenöt percet meghaladó telefonos segítségnyújtást a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felé, a mindenkori szolgáltatási díjaival, legalább 1 munkaóraként számlázni.

 

A Szolgáltató nem köteles a Szoftver nem rendeltetésszerű használatából fakadó adatvesztések, hibák felderítésére és javítására.

 

Időigénytől függetlenül nem tartoznak az ügyfélszolgálat keretébe az alábbi feladatok:

  • számítógép vagy program konfigurálása;
  • Vírusirtó illetve egyéb, nem a Floridonet webstúdió Kft.. által szállított szoftver konfigurálása, beállítása
  • adatbázis mentés vagy javítás
  • oktatást helyettesítő, folyamatos segítségnyújtás
  • oktatás, betanítás

 

2.7 Garancia feltételek

A Floridonet webstúdió Kft.. az általa készített szoftverekre a termékkövetés, terméktámogatás ideje alatt, a szoftverek hazai és nemzetközi piacán szokásos korlátozott garanciát biztosítja, az alábbi feltételekkel:

  • garantálja, hogy Szoftver az eljuttatott frissítésekkel a program leírásában ismertetett funkcióknak eleget tesz az előírásoknak megfelelően,
  • garantálja, hogy a jelzett esetleges programhibákat javítja, és egy következő verzióban, az érvényes termékkövetéssel rendelkező ügyfelei részére interneten keresztül díjmentesen biztosítja.

 

A számítógépes szoftverek természetéből adódóan a Floridonet webstúdió Kft..  NEM garantálja:

  • hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a felhasználó igényeit, követelményeit, elvárásait,
  • hogy tetszőleges operációs rendszeren illetve böngészővel működik. A minimális és optimális rendszerkövetelményekről, a licensz szerződésben leírtak az iránymutatók,
  • hogy a Szoftvert más szoftver nem akadályozhatja vagy korlátozhatja a működésben.

 

A Floridonet webstúdió Kft..  kijelenti,hogy a Szoftvert, a Felhasználó mindenkor saját felelősségére és kockázatára használhatja. A Felhasználó felelős azért, hogy a jogszabályok követéséhez szükséges frissítés megtörténjen, valamint azért, hogy a Szoftver használata a mindenkor érvényes pénzügyi, számviteli és ügyviteli szabályoknak megfelelően történjen, a Felhasználó használati körén belül,

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a programmal kezelt adatok esetleges meghibásodásáért, sérüléséért, elvesztéséért, mivel ez nem programozási hiba eredménye,

 

A Szolgáltató  nem vállal felelősséget bármilyen kárért (ide értve, de ezzel egyebeket nem kizárva, az üzleti haszon elmaradásáért, az üzleti tevékenység félbeszakadásáért, az üzleti információk elveszítéséért, vagy egyéb anyagi veszteségekből származó károkért), amely ezen termék használatából vagy használhatatlanságából ered, még abban az esetben sem, ha a  Floridonet webstúdió Kft..-t. tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről.

A Szolgáltatót, nem terheli felelősség azokért a károkért, amelyek abból származnak, hogy a honlap a tároló szerver internet hozzáférésének hiánya miatt átmenetileg vagy tartósan nem érhető el.

 

A Szolgáltatót, nem terheli felelősség azokért a károkért, amelyek abból származnak, hogy a Felhasználó a Szoftvert nem rendeltetésszerűen használja, illetve nem tesz meg mindent az adatok biztonságáért (például a Szofvert bejelentkezve felügyelet nélkül hagyja, a jelszavait nem megfelelően kezeli stb.).

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

 

Egyik felet sem terheli felelősség, ha a szerződésben megállapított kötelezettségeit elháríthatatlan külső ok vagy erőhatalom (vis major: elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, háborús cselekmények, szabotázs, vagy más szükséghelyzet, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, rosszindulatú számítógépes támadás) miatt nem teljesítette.

A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.

 

IV. FIZETÉSI MÓD, FIZETÉSI KÉSEDELEM

Amennyiben az egyedi szerződések, valamint a jelen ÁSZF III. fejezete ettől eltérően nemű rendelkezik, a Szolgáltatói díjat a Megrendelő banki átutalással köteles a Szolgáltatónak megfizetni.

A számla megfizetését a felek akkor tekintik teljesítettnek, amikor az összeg a jogosult bankszámláján jóváírásra kerül. Fizetési késedelem esetére a felek a Ptk. 301/A §-a (illetve nem gazdálkodó szervezetek esetén a 301 §-a) szerinti késedelmi kamatot kötik ki, amely a jelen ÁSZF hatálybalépésekor a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatnak gazdálkodó szervezet kötelezett esetén 7 %-kal növelt összege.

 

V. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK

Az ellenérték teljesítésének biztosítékaként a Szolgáltató foglaló fizetését kötheti ki, illetve a munkák megkezdése előtt a Megrendelőtől további előleget kérhet. A szerződés teljesítés esetén a foglaló összege a vállalkozási díjba beleszámít. A foglaló összege – ettől eltérő rendelkezés hiányában – a Szolgáltatói díj 20%-a, a foglaló és előleg együttesen a Szolgáltatói díj 50 %-áig köthető ki.

Ha a szerződés meghiúsulásáért a Szolgáltató felelős, akkor a Megrendelő részére a foglaló visszajár, egyéb esetekben pedig a Szolgáltatót illeti meg. A foglalóról való lemondás és a foglaló visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít, az esetleges kártérítésbe azonban a foglaló beleszámít. A foglalóra és előlegre vonatkozó kikötéseket Szolgáltató árajánlatában (megrendelés visszaigazolásában) előzetesen jelzi. Az előlegről, illetve foglalóról szóló számla kiállítására a Szolgáltató a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik a számla fizetési határideje is. Amíg Megrendelő az előleg, illetve foglaló számlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Szolgáltató nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyival meghosszabbodik, amennyivel az előleg, illetve foglaló számla lejárata után egyenlíti ki Megrendelő a számlát.

 

VI. SZERZŐDÉSSZEGÉS

A Szolgáltató és a Megrendelő egyaránt szerződésszegést követ el, ha neki felróható okból

-hibásan teljesít

-késedelmesen teljesít, vagy a

-teljesítés lehetetlenné válik

Szerződésszegés esetén a Szolgáltató kötbérfelelősséggel tartozik.

A felek– amennyiben az egyedi szerződésekben ettől eltérően nem állapodnak meg- a kötbér mértékét

- késedelmes teljesítés esetén, illetve hibás teljesítés miatti póthatáridő kitűzése esetén napi 0,33%-ban, de legfeljebb 12%-ban határozzák meg.

- a teljesítés lehetetlenné válása – beleértve a Megrendelő indokolt elállását is – esetén a kötbér mértéke 12%.

A kötbér számításának alapja az egyedi megrendelés tárgyát képező munka, illetve részteljesítés esetén az önmagában felhasználható szolgáltatás Szolgáltatói díja. Amennyiben a Szolgáltató a munkát a Megrendelőnek felróható okból nem tudja elvégezni (a Megrendelő szerződésszegése), úgy a VII. fejezetben szabályozottak szerinti kötbér (kárátalány) megilleti, valamint a Szolgáltató jogosult a kötbért meghaladó kárát érvényesíteni.

 

VII. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik.

2. A felek között létrejött eseti szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet:

-a felek közös megegyezésével,

-a Megrendelő elállásával vagy felmondásával,

-a Szolgáltató felmondásával vagy elállásával.

3. Ha a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Szolgáltató szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint:

-Ha Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási jogát (nem a Szolgáltató szerződésszegése miatti elállási jogát) a munkakezdési szakaszban (a Szolgáltató még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés teljesítése érdekében), akkor a teljes vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

-Ha a Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha már belekezdett a tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes vállalkozási díj 50%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

-Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design elemeket tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint nem kielégítő, akkor a teljes munka elkészítési díjának 90%-át kell kifizetnie bánatpénzként, ezután a termék átadásra kerül a Megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg.

-Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően szubjektív okból nem veszi át a terméket, akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Szolgáltató szerződésszerűen teljesített.

4. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

1. Az elkészítendő terméken – törvénybe ütköző módon pornográf, iparvédelmi illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jóízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni.

2. Ha a megrendelő több, mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását.

3. Ha a megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul vagy végelszámolását határozza el.

4. Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltató költségeit és kárát (beleértve az elmaradt hasznot is) megfizetni.

5. A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása – kivéve az elállás egyes eseteit - nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

 

VIII. SZERZŐI JOGOK

Amennyiben az egyedi szerződések, vagy a jelen ÁSZF egyes szolgáltatásokra vonatkozó III. fejezete másként nem rendelkezik: Szolgáltató – amennyiben erről Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

Szerzői jogok: Szolgáltató által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg.

A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, át nem adható, a felhasználás módja és mértéke nem irányulhat közvetlen haszonszerzésre illetve nem eredményezhet hasznot. A felhasználási jog Magyarország területére vonatkozik és határozatlan időre szól. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában. Bármilyen, írásban előre le nem fektetett felhasználás, módosítás esetén vagy, ha a Megrendelő egyébként megszegi a felhasználás szabályait, a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Szolgáltatót a teljes vállalkozási díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg és érvényesítheti ezen túl felmerülő kárát. Ha Megrendelő a jelen ÁSZF-ben szabályozotthoz képest bővebb felhasználói jogot igényel, ezt köteles előzetesen és írásban kezdeményezni. A kezdeményezés alapján Szolgáltató eldönti, hogy a kért tartalom vállalható-e és ha igen, a megrendelőlapon rögzítik a felhasználási jog pontos tartamát és díját. A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Szolgáltató tulajdona és nem képezi az egyes megrendelésék tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.

Tulajdonjog: A Szolgáltató a szerződés teljesítése során leszállított dolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg.

 

IX. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség szerződő feleket a szerződés megszűnése után is terheli. Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Szolgáltatót.

 

X.VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Szerződő felek a szerződések teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek és

egymás érdekeit messzemenően figyelembe veszik.

2. Szerződő feleket a szerződés teljesítése során kölcsönös értesítési és tájékoztatási kötelezettség terheli. Ezen kötelezettség teljesítésekor lehetőleg az írásos formát részesítik előnyben.

A jelen ÁSZF-ben, valamint az egyedi szerződésekben meghatározott, és az annak alapján küldendő valamennyi értesítést (továbbiakban: az „Értesítések”) írásba kell foglalni, és a másik Félnek a hivatalos értesítési címére, a jelen pontban meghatározott módon a másik Féllel közölni kell. A felek eltérő rendelkezése hiányában joghatás csak a jelen pontban meghatározott módon megtörtént közléshez fűződhet. Az Értesítések az alábbi esetekben és időpontokban tekintendők közöltnek:

2.1 személyes kézbesítés esetén azonnal, az átvételi elismervényen — amely lehet az átadott okirat másolati példánya is, amelyen az átvevő Fél az átvétel tényét aláírásával elismeri — megjelölt napon, vagy

2.2 futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a futárszolgálatnál rendszeresített formanyomtatványon a kézbesítés időpontjaként megjelölt napon, vagy

2.3 tértivevényes ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen a kézbesítési időpontjaként megjelölt napon, illetőleg amennyiben a visszaérkezett tértivevény alapján a kézbesítés időpontja egyértelműen nem állapítható meg, a tértivevény feladóhoz történő visszaérkezésének napján. Amennyiben a tértivevényes ajánlott küldeményként megküldött értesítés „nem kereste”, illetőleg „a címzett ismeretlen helyre költözött” megjegyzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és a küldeményen a címzettnek az alábbiakban megjelölt címe szerepel, az értesítés a feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintendő, vagy

2.4 faxüzenetként megküldött értesítés esetén a sikeres továbbítást igazoló, ún. visszaigazoláson jelzett napon, vagy

2.5 e-mail üzenetként megküldött értesítés esetén az e-mail üzenetnek a címzett Fél SMTP szerverén történő áthaladásának időpontját (továbbiakban: az „Áthaladás időpontja”) követő naptári napon. Az ellenkező bizonyításig az Áthaladás időpontjának az e-mail üzenetben megjelölt ún. küldési időpontot kell tekinteni, kivéve, ha az e-mail üzenetben megjelölt küldési időpont nyilvánvalóan hibás. Ebben az esetben a tényleges Áthaladás időpontját kell figyelembe venni, vagy

2.6 amennyiben a címzett Fél az 8.1 – 8.5 alpontok bármelyike szerint megküldött értesítés átvételét megtagadja, az értesítés közöltnek tekintendő a megtagadás napján. Az értesítéseket az egyedi szerződésekben meghatározott személyeknek kell megküldeni. Szerződésnek tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó lényeges adatokat tartalmazó megrendelés és annak árajánlatot és teljesítési határidőt tartalmazó visszaigazolása.

3. Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

- 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

- 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről

- 1959 évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető kérdéseiről

4. A jelen ÁSZF magyar nyelven érvényes. A felek között létrejött jogi vitákra a magyar jog előírásai az irányadóak. Jogvita esetén hatáskörtől függően a Szegedi Városi Bíróság illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Szeged, 2014. szeptember 24.